Onderstaande kosten worden in de meeste gevallen vergoed door de gemeente door middel van een bijzondere bijstand.

Klik hier voor de volledige tarievenlijst van de branchevereniging.

* Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.
 * Indien het vermogen van de onder curatele gesteld of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op %0,75    van dat vermogen.
 * Voor meer gedetailleerde uitleg per Artikel, zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant Nr. 32149
 * Voor meer informatie over de tariefwijziging per 1-1-2016, zie de volledige bekendmaking uit de Staatscourant Nr. 44008